Zapytanie ofertowe - budowa hali produkcyjnej
2013-08-19
Zapytanie ofertowe dotyczące projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego 2007-2013

 

Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw

Schemat 1.1.A1: Dotacje inwestycyjne dla MSP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie regionalnym zgodną z Regionalną Strategią Innowacji

 

Nazwa zamówienia: Budowa hali produkcyjnej wraz z budynkiem biurowym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Siechnicach przy ul. Grabskiego (Dz. nr 729, AM-1)

 

 do pobrania:  zapytanie ofertowe [pdf]

 

do pobrania: informacja nr 1 do SIWZ [pdf]

do pobrania: informacja nr 2 do SIWZ  [pdf]

do pobrania: informacja nr 3  do SIWZ [pdf]

do pobrania: warunki przyłączenia ESV [pdf]

do pobrania: informacja nr 4 do SIWZ [pdf]

do pobrania: informacja nr 5 do SIWZ [pdf]

do pobrania: informacja nr 6 do SIWZ [pdf]

do pobrania: zestawienie urządzeń MIDEA-2 [pdf]

do pobrania: informacja nr 7 do SIWZ [pdf]