Informacja o rozstrzygnięciu procedury dot.  zapytania ofertowego
2013-09-27
Informujemy, że w  wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego, ogłoszonego w dniu 19.08.2013 r. wybrano ofertę firmy:
Zakład Ogólnobudowlany "BOR-BUD" Sp. z o.o., ul . Wyścigowa 36, 53-012 Wrocław
Wykonawca przedłożył najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym oraz spełnił wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym