Zapytanie ofertowe - dostawa odciągu mgły olejowej
2014-05-12

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji projektu: "Rozwój produkcji narzędzi specjalnych z zastosowaniem własnych innowacyjnych technologii mikro szlifowania i nadawanie krawędziom skrawającym mikro promieni o zdefiniowanych wymiarach"